تزوس

tezos

قیمت ارز: 0.70207917361132 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.06 %

حجم معاملات روزانه: 12,781,363 $

تغییرات قیمت: 2.83 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 7.31 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش