تزوس

tezos

قیمت ارز: 0.70315753647649 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.06 %

حجم معاملات روزانه: 12,841,391 $

تغییرات قیمت: 2.96 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 7.56 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش