تزوس

tezos

قیمت ارز: 0.70164929876793 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.06 %

حجم معاملات روزانه: 12,443,843 $

تغییرات قیمت: 2.93 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 7.92 %

7 روز اخیر