Bit24 Bit24Pro

!ادغام اکسچینو در بیت۲۴

کاربران گرامی با توجه به بروزرسانی زیرساخت و ادغام سایت اکسچینو در سایت بیت 24 تمامی دارایی های شما به بیت۲۴ انتقال یافت و اکنون میتوانید از طریق وبسایت بیت۲۴ دارای خود را برداشت کنید.

لازم به ذکر است تمامی دارایی کاربران به وبسایت بیت۲۴ منتقل شده است.

https://bit24.cash/