چین لینک

chainlink

قیمت ارز: 6.0039776073209 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.29 %

حجم معاملات روزانه: 127,232,889 $

تغییرات قیمت: -0.03 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: -6.44 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش