چین لینک

chainlink

قیمت ارز: 5.9867591399383 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.33 %

حجم معاملات روزانه: 438,478,951 $

تغییرات قیمت: 0.61 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: -15.79 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش