چین لینک

chainlink

قیمت ارز: 23.177802995348 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.67 %

حجم معاملات روزانه: 1,431,553,678 $

تغییرات قیمت: 1.1 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 22.15 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش