چین لینک

chainlink

قیمت ارز: 7.9746162356908 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.41 %

حجم معاملات روزانه: 296,356,727 $

تغییرات قیمت: -2.82 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 14.4 %

7 روز اخیر