چین لینک

chainlink

قیمت ارز: 7.9117221903671 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.41 %

حجم معاملات روزانه: 297,144,785 $

تغییرات قیمت: -2.88 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 9.83 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش