دش

dash

قیمت ارز: 28.038783083996 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.03 %

حجم معاملات روزانه: 29,483,534 $

تغییرات قیمت: 2.3 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 4.9 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش