پامپ و دامپ در ارز دیجیتال چیست؟ چطور این کلاهبرداری را تشخیص بدهیم؟ ریدایرکت شد)

پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال چیست و چطور باید آنها را شناسایی کرد. نحوه معامله و ترید کردن و سرمایه‌گذاری با این روش چگونه است.