ریپل

xrp

قیمت ارز: 0.5106831908509 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 2.64 %

حجم معاملات روزانه: 362,414,335 $

تغییرات قیمت: 0.08 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 2.22 %

7 روز اخیر