ریپل

xrp

قیمت ارز: 0.71727976964998 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 2.17 %

حجم معاملات روزانه: 2,482,032,052 $

تغییرات قیمت: -4.5 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 11.63 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش