ترون

tron

قیمت ارز: 0.069195509541728 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.6 %

حجم معاملات روزانه: 366,490,643 $

تغییرات قیمت: -2.22 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 1.64 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش