ترون

tron

قیمت ارز: 0.09543573180196 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.31 %

حجم معاملات روزانه: 1,693,511,118 $

تغییرات قیمت: -0.69 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 8.15 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش