تتر

tether

قیمت ارز: 1.0000146453593 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 7.7 %

حجم معاملات روزانه: 22,397,193,582 $

تغییرات قیمت: -0.05 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: -0.01 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش