ایاس

eos

قیمت ارز: 0.58436737128952 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.06 %

حجم معاملات روزانه: 48,280,632 $

تغییرات قیمت: 1.54 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 2.88 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش