ایاس

eos

قیمت ارز: 0.58319538388092 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.06 %

حجم معاملات روزانه: 48,475,850 $

تغییرات قیمت: 1.37 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 2.82 %

7 روز اخیر