ایاس

eos

قیمت ارز: 0.58251750583674 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.06 %

حجم معاملات روزانه: 47,747,064 $

تغییرات قیمت: 1.38 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 2.75 %

7 روز اخیر