ایاس

eos

قیمت ارز: 0.58184796898708 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.06 %

حجم معاملات روزانه: 47,424,721 $

تغییرات قیمت: 1.2 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 2.47 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش