ایاس

eos

قیمت ارز: 4.0190640512012 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.25 %

حجم معاملات روزانه: 845,166,279 $

تغییرات قیمت: -1.81 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: 7.33 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش