ایاس

eos

قیمت ارز: 0.89959784550112 $

قیمت دلار آمریکا:

تسلط به بازار: 0.11 %

حجم معاملات روزانه: 196,028,448 $

تغییرات قیمت: 1.45 %

24 ساعت اخیر

تغییرات قیمت: -10.96 %

7 روز اخیر

معاملات روزانه
حجم بازار
عرضه کل
سکه در گردش