تحلیل فاندامنتال بیت کوین و بررسی داده‌های درون شبکه آن – 15 تیر 1400

در این نوشته، به ارائه تحلیل فاندامنتال بیت کوین با تمرکز بر مسائل مرتبط با استخراج و تنظیم سختی این شبکه برای امروز 15 تیر 1400 می‌پردازیم.

تحلیل فاندامنتال بیت کوین و بررسی داده‌های درون شبکه آن – 1 تیر 1400

در این نوشته، به ارائه تحلیل فاندامنتال بیت کوین با تمرکز بر میزان فعالیت در شبکه و تغییرات هش ریت برای امروز 1 تیر 1400 می‌پردازیم.