جدول کارمزد ها

رتبه بندی اعمال هزینه‌های کارمزد شما


برای بررسی هزینه های خود وارد شوید ورود
هر روز ساعت 00:00 صبح ، حجم معاملات شما در طی 30 روز گذشته شما ارزیابی خواهد شد. سطح مرتب سازی و هزینه های سازنده / دریافت کننده مربوطه در ساعت 01:00 به روز می شود.
دعوت از دوستان
سطح حجم معاملات 30 روزه تیکر / میکر
تیکر / میکر دعوت از دوستان
موردی یافت نشد
نام ارز نام کامل شبکه حداقل مقدار برداشت کارمزد واریز کارمزد برداشت
موردی یافت نشد